ArticlesBlog

National open volleyball competition l 2073 l Gamnangtar Okhaldhunga l

National open volleyball competition l 2073 l Gamnangtar Okhaldhunga l


नमुना दीपले लगातार आफ्नो खातामा आंक थप्न सफल नमुना दीप १९ रमाइलो बस्ति ४ केराबारी 8 ४ केरबारी ९ नमुना दीप १९ ४ केरबारी ९ नमुना दीप १९ ४ केरबारी 10 नमुना दीप १९ ४ केरबारी १० नमुना दीप १९ नमुना दीप १ आंक थप्न सफल नमुना दीप २० ४ केराबारी १० ४ केराबारी रमाइलो बस्ति ११ नमुना नमुना दीप २०

Comments (29)

 1. अन्तरास्ट्रीय स्तरको स्टेडियम भए यो खेल कति राम्रो हुन्थ्यो होला..

 2. Lovely game one of my favorite….

 3. volley ball is my favourite game i love

 4. It's lovely game and place so beautiful .

 5. I love volleyball game

 6. nice game 👌👌👌

 7. Wow it's like in my country Vietnam

 8. volleyball play best of Nepal

 9. it's very good play

 10. Goal in volleyball

 11. oo dami raixa . Ma prachanda ho hai sir .maile utube maa name change gareko xu

 12. yo po ho tw khel 😀

 13. My favourite game is volleyball I love so much

 14. зор болуптур

 15. Nitesh Chauhan Rajput
  thanks you

 16. सम्जना छ यो गेम को अझै पनी

Comment here